Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
Bottom Curve

Conas ar fĂ©idir liom ullmhĂș do thuilte?

Mo phlean tuile do mo theaghlaigh
Chomh maith le do theach a chosaint i gcoinne tuile, tá roinnt rudaí ar féidir a dhéanamh le bheith ullamh do thuile, i dtreo is go mbeidh tú réidh nuair a thagann sé agus beidh a fhios agat cad atá le déanamh agus go mbeidh tú in ann a chinntiú go bhfuil tú féin, do chlann agus bhúr ngiuirléidí luachmhara sábháilte.

Is féidir le tuilte tarlú go tapa agus gan rabhadh, mar sin is smaoineamh maith é plean tuile don teaghlach a bheith ar bun i dtreo is go bhfuil a fhios ag gach duine cad ba chóir dóibh a dhéanamh i gcás éigeandála. Léirithe thíos tá roinnt de na rudaí a d'fhéadfá smaoineamh orthu nó a dhéanamh lena chinntiú go mbeidh tú ullamh nuair a thagann tuile.

 • Coimeád liosta d'uimhreacha éigeandála in aice leis an nguthán, nó stóráilte i gcuimhne do ghuthán nó fón soghluaiste.
 • Cuir paca tuile le chéile agus bí cinnte go bhfuil a fhios ag gach duine cá bhfuil sé. Ba chóir go mbeadh tóirse, éadaí uiscedhíonacha agus te, raidió bataire nó a chaithfear a glinneáil, lámhainní rubair, buataisí, paca garchabhrach agus blaincéid i do phaca tuile.
 • Déan liosta d'earraí riachtanacha na leanaí a bheidh ort tabhairt leat má bhíonn gá le haslonnú. Mar shampla - bainne, bia linbh, buidéil steiriltihe, clúidíní, an teidí nó bréagán is fearr leo.
 • Smaoinigh ar na rudaí is luachmhaire duit, míreanna daora san áireamh, ach níos tábhachtaí ná sin, smaoinigh ar na rudaí nach féidir a fháil arís, ar nós albaim ghrianghraif, séada cuanna 7rl. Liostaigh na míreanna agus bí cinnte go bhfuil a fhios agat cá bhfuil siad agus ansin má thagann tuile beidh tú in ann iad a bhogadh go háit sábháilte.
 • An bhfuil leigheas ag teastáil ó aon duine i do chlann. Má tá ná déan dearmad é a thógáil leat.
 • Gás agus leictreachas. Bí cinnte go bhfuil a fhios agat cá bhfuil na pointí múchta. An bhféadfá iad a fháil sa dorchadas?
 • Bíodh áit socraithe roimh ré ar féidir leat do ghluaisteán a bhogadh ann go sábháilte má tá am agat.
 • Más gá aslonnú an bhfuil áit ar féidir libh dul ann, agus an mbeidh sibh in ann dul ann, tabhair faoi deara go bhfuil an seans ann go mbeadh roinnt bóithre faoi thuile?
 • Má tá aon bhaill teaghlaigh aosta nó le míchumais sa teach, conas a bhainfidh tú amach go sábháilte iad?
 • Ná déan dearmad ar do pheataí. Bí cinnte go bhfuil áit éigin sábháilte acu le dul. Más gá aslonnú an mbeidh tú in ann iad a thabhairt leat nó an mbeidh ort iad a choinneáil in áit éigin eile?
 • Tá roinnt gníomhartha ar féidir a ghlacadh láithreach roimh thuile chun roinnt den damáiste ón tuile a laghdú nó a chosc. Tá siad seo liostaithe faoi ?Tá tuile ag teacht! Cad a dhéanfaidh mé??. Smaoinigh faoi na gníomhartha seo. Cad iad na cinn a bhaineann leatsa? Cad iad na cinn a mbeifeá in ann a dhéanamh dá mbeadh tuile ag teach? Cad a bheadh mar thosaíocht agat?
 • Cleachtaigh do phlean tuile. Bí cinnte go bhfuil a fhios ag gach duine cad atá le déanamh agus cad atá sábháilte le déanamh.