Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
Bottom Curve

Conas ar féidir liom ullmhú do thuilte?

Comhairle do dhaoine aosta agus dóibh siúd le deachrachtaí gluaiseachta




Bileog a Íoslódáil - Plean tuile a chruthú don teaghlach agus do dhaoine aosta (61 kbs)


Tá sábháilteacht dhaoine aosta agus dhaoine le deacrachtaí gluaiseachta mar cheann de na rudaí is tábhachtaí le chuimhneamh orthu i gcás tuile.

 • Bí cinnte go bhfuil áit le fanacht ag ball teaghlaigh, comharsa nó cara aosta nó doghluaiste i gcás tuile.
 • Má tá míchumas agat téigh i dteagmháil le do Bhord Sláinte agus fiafraigh dóibh conas ar féidir leo cabhrú leat má tá tú i mbaol tuile.
 • Slí ealaithe a phleanáil, go háirithe má tá tú i mbungaló.
 • Má chónaíonn tú i dteach le glais fhuinneoige, coimeád eochar thuas staighre i dtreo is go mbeidh tú in ann tarrthálaithe a ligean isteach.
 • Déan liosta d'uimhreacha úsáideacha agus coimeád é in áit sábháilte é.
  Ba chóir a chur san áireamh san liosta:
  • Baill ded' chlann agus comharsana ab féidir cabhrú.
  • Do Bhord Sláinte agus Rialtas Áitiúil.
  • Uimhir éilimh do chomhlachta árachais agus uimhreacha éigeandála.