Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
40.jpg
Bottom Curve

Pleanáil

Treoirlínte pleanála d'údaráis áitiúla
Bileog a Íoslódáil - Teach a dhéanamh tuile-dhíonach (146 kbs)


Tá treoirlínte cuimsitheacha á ullmhú ag Oifig na nOibreacha Poiblí faoi láthair i gcomhairle leis an Roinn Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtas Áitiúil agus geallsealbhóirí ábhartha eile, chun ligean do Phleanálaithe cuir go mór leis an mbainistíocht de shaincheisteanna a bhainean le tuilte.

floodimage9.jpg

Ar feitheamh comhlánú na dtreoirlínte seo, tá an cinneadh déanta na dréach-threoirlínte bunúsacha a eisiúint "Flood Risk & Development - Suggested policy/Guidlines for inclusion in Development plans". Níl na treoirlínte seo uileghabhálach, ach leagann siad amach na príomh shaincheisteanna atá le mheas nuair atá saincheisteanna pleanála agus rialú forbartha á mheasúnú i gceantair a d'fhéadfadh a bheith i mbaol tuile. Tá sé ar intinn ag Oifig na nOibreacha Poiblí treoirlínte foirmiúla a fhoilsiú i gceann na haimsire, moltar do Phleanálaithe go léiríonn na dréacht-threoirlínte iniata na dea-chleachtais faoi láthair. Idir an dá linn iarrtar ar Phleanálaithe a thabhairt faoi deara agus cinntí á dhéanamh ar shaincheisteanna pleanála ábhartha.