Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
Bottom Curve

Cad ba chóir a dhéanamh má bhíonn tuile ann?

Sábháilteacht ar dtús le linn tuile
Má tá tuile ag tarlú agus tosaíonn uisce ag teacht isteach i do theach, ba chóir do shábháilteacht féin a bheith mar phríomh cúram. Cuimhnigh go bhfuil tuile in ann marú! Ba chóir duit aird a thabhairt ar an méid seo a leanas más teanntaithe i dtuile thú.

  • Ná triail siúl nó tiomáint tríd uisce an tuile - Is féidir dir chomh lú agus 150 mm (6 orlach) d'uisce i sreabhadh tapa tusa a leagadh síos.
  • Ná siúl ar chosaintí mara, bruachanna abhainn nó trasna droichid abhainn - seans go dtitfidh siad as a chéile i gcásanna thar na bearta nó go gcrochfadh tonn leí amach ón chósta thú.
  • Bí cúramach agus tú ag siúl tríd uisce tanaí - d'fhéadfadh clúdaigh na dúnphoill a bheith éirithe as agus bheadh seans ann go mbeadh dainséir eile faoin uisce nach féidir leat a fheiceáil.
  • Más féidir leat, seachain uisce tuile mar tá seans ann go bhfuil sé truaillithe le múnlach.
  • Ná iarraidh snámh in uisce atá ag taisteal go tapaidh - tá seans ann go dtógfaidh an t-uisce leis tú nó go mbuailfidh rud éigin san uisce tú
  • Seachain tuile ag tumadh sna bóithre, droichid agus pointí íseal - cas thar n-ais má tá an bóthar faoi uisce.