Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
Bottom Curve

Cad ba chóir a dhéanamh má bhíonn tuile ann?

Tá tuile ag teacht! Cad a dhéanfaidh mé?
Bileog a Íoslódáil - Má bhíonn tuile ann (66 kbs)


Má cheapann tú go bhfuil tuile ag teacht, ná lig do líonrith teacht ort! Féach ar do Phlean Tuile don Teaghlach lena chinntiú go bhfuil a fhios agat cad atá le déanamh.

Tá na gníomhartha ar féidir a ghlacadh láithreach roimh tuile chun damáiste a laghdú agus chun go theaghlach a choimeád sábháilte léirithe thíos.

floodimage5.jpg

Istigh i do theach

 • Tóg rudaí luachmhara agus rudaí eile go háit sábháilte. Cur os cionn leibhéal na tuile nó thuas staighre iad. (B'fhéidir go mbeadh sé níos fearr míreanna dá leithéid a choimeád thuas staighre nó ar sheilfeanna arda de ghnáth).
 • Déan cairpéid agus rugaí a rolla suas agus cuir in áit sábháilte iad.
 • Folmhaigh aon troscán nach féidir a bhogadh agus cur an líonadh thuas staighre.
 • Ardaigh aon troscán nach féidir a bhogadh ar bhricí nó bhloic. Déan na píosaí seo a bhogadh ó na ballaí chun cabhrú le triomú níos déanaí. Má tá sé ró dheacair píosaí a ardú cur meáchan orthu lena chinntiú nach snámhfaidh siad ag déanamh damáiste d'fhuinneoga, 7rl.
 • Tóg na cuirtíní má bhíonn am agat, mura mbíonn, déan iad a cheangal thar ráille an chuirtín.
 • Bain na doirne de chaibnéid agus na doirse inmheánacha má tá an t-am agat, mura bhfuil fág ar oscailt iad.
 • Cuir málaí gainimh in aon oscailt ar féidir leis an uisce teacht isteach ann.
 • Múch an gáis agus an leictreachas.
 • Déan chócaireáin, innill níocháin, niteoirí miasa 7rl a dhínascadh atá ceangailte le píobáin droimneacha chun aon damáiste don inneall agus na píobáin a chosc.
 • Déan aon rudaí leictreacha a choimeád thuas staighre nó os cionn leibhéal na tuile.
 • Bí ullamh chun do theach nó ghnó a aslonnú. Cosain tú féin, do chlann agus daoine eile a bhfuil do chabhair ag teastáil uathu.s
 • Bíodh éadaí te agus buataisí réidh agat.
 • Bíodh leigheas agat (más gá).
 • Déan stoic uisce/bia a sheiceáil.
 • Comhoibrigh le seirbhísí éigeandála agus údaráis áitiúla. D'fhéadfadh sibh a bheith aslonnaithe go hionaid éigeandála.

Lasmuigh de do theach

 • Cur do ghluaisteán ar thalamh ard más féidir.
 • Déan aon rud lasmuigh, cosúil le troscán an ghairdín a bhogadh go talamh níos airde. Smaoinigh gur féidir le huisce tuile dul isteach i do gharáiste, mar sin, tóg aon cheimicí nó bhreosla chun a chinntiú nach ndoirteann siad isteach in uisce na tuile, áit go dtarlóidh a thuilleadh damáiste.
 • Cuir meáchan ar aon chlúdaigh dhúnphoill le málaí gainimh nó rudaí troma. D'fhéadfadh siad seo oscailt le linn tuile agus a bheith guaiseach.
 • Dún na comhlaí sreabhaidh ar umair phropáin, dhrumaí ola, nó árthaí breosla eile a thugann breosla don teach trí phíopaí agus fheisteas.
 • Bain an dallán ó aon chónasc leictreach lasmuigh, cosúil le soilsiú, lasmuigh, pumpaí linne nó scagairí.
 • Múch an soláthar uisce don gháirdín.
 • Déan féitheach a cheangal.
 • Féach an bhfuil ceangail chrainn slán ar chrainn a cuireadh le déanaí.
 • Déan caighin torthaí agus frámaí fuaire a ródáil i gcoinne damáiste stoirme nó bain anuas iad má tá an t-am agat.
 • Tóg míreanna luachmhara nó maoithneacha agus déan iad a stóráil istigh nó ar thalamh níos airde.
 • Déan plandaí teorann maoineacha a bhogadh go ceapacha airde, seastáin phlandaí nó árthaí troma.
 • Follmhaigh lomairí faiche de pheitreal.
 • Cuir uirlisí garraíodóireachta faoi ghlas.
 • Úsáid málaí gainimh nó boird tuile ar thithe gloine agus bhotháin.
 • Déan aon bharraí ar féidir aibiú laistigh a bhaint, ar nós trátaí.