Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
43.jpg
Bottom Curve

I ndiaidh tuille

TriomĂș amach
Tá aerchúrsaíocht mar an slí is fearr chun maoin a thriomú amach agus glanann sé an aer laistigh. Bí foighneach agus bí cinnte go bhfuil an maoin ar fad tirim sula mbogann tú ar ais isteach ann.

Rudaí le déanamh agus rudaí le seachaint

 • Oscail do dhoirse agus d'fhuinneoga chun an teach a aeráil.
 • cinnte de go bhfuil an teach slán (féach thíos).
 • Bain gach bac as aerbhrící agus poill aeir.
 • Nigh do lámha le dífhabhtán má bhí tú i dteangmháil go díreach le huisce.
 • Scrúdaigh na ballaí seachtracha agus an díon le haghaidh damáiste struchtúrtha roimh dhul isteach sa teach.
 • déan aon iarracht seirbhísí a chur ar siúl go dtí go scrúdaíonn saineolaí iad.
 • hith aon bhia a bhí i dteangmháil leis an uisce tuile.
 • déan iarracht aon rud trom nó míshocair a bhogadh leat féin, faigh cabhair.

Triomaigh an mhaoin
Agus an mhaoin á thriomú is smaoineamh maith é tosú leis an áiléar agus oibrigh anuas, ag baint as aon mhíreanna loite nó a rinneadh damáiste dóibh agus ag oscailt gaothairí 7rl de réir mar a bhogann tú ar aghaidh.

 • Is féidir ligint don teach triomú go nádúrtha, ach bheadh ort fanacht ar feadh na míonna. Trí bhrú a chur ar an triomú, is féidir deifir a chur leis ionas nach dtógann sé ach roinnt seachtainí. Cibé slí a phiocann tú chun an teach a thriomú, déan cinnte de go mbaintear amach aon taise atá ceaptha laistigh de struchtúr an tí. Uaireanta bíonn cuma thirim ar na ballaí ón taobh amuigh, ach bíonn siad tais laistigh go fóill. Má bhíonn amhras ort, faigh saineolaí gairmiúil a chinnteoidh go bhfuil an teach triomaithe go hiomlán.
 • I ngach cás, dá luaithe a thosaítear an próiseas triomaithe is ea is mó an seans go n-éireoidh leis - is iad an chéad 48 uair an chloig tar éis tuile an t-am is tábhachtaí.
 • Má scrúdaíonn saineolaí do chóras teasa agus má dhearbhaíonn sé go bhfuil sé sábháilte, is féidir é a lasadh chun cabhrú leat an teach a thriomú. Coimeád an teocht ag timpeall 20 go 22°C. Seachain teochta ró-ard mar gur féidir le téamh mear obair phlástair agus araile a scoilteadh.
 • Tabhair faoi deara nach leor teocht ann féin chun do theach a thriomú. Tá sé thar a bheith tábhachtach aird a thabhairt ar aerchúrsaíocht agus ar thaise.
 • Tá dea-aeráil riachtanach agus mar sin coinnigh fuinneoga agus doirse ar oscailt le linn dea-aimsire agus ar leathadh nuair atá an aimsir fliuch.
 • Má tá díthaisire á úsáid agat fág fuinneoga agus doirse seachtracha dúnta go háirithe le linn aimsire fliuch.
Ná déan dearmad ar shlándáil
Tharla eachtraí creachadóireachta tar éis tuilte agus cé go bhfuil sé tábhachtach an teach a aeráil, ní mór a bheith san airdeall ó thaobh slándála. Ná déan dearmad go bhfuil deis ann go mbeadh an t-uisce tar éis dochar a dhéanamh do aláraim ghadaíochta agus nach n-oibreoidís.

Ná fág fuinneoga ná doirse seachtracha ar oscailt nuair nach bhfuil éinne sa teach, agus bí cinnte go bhfuil sé faoi ghlas i gceart roimh imeacht as. Más gá clúdaigh aon fhuinneog oscailte nó briste le mogallra slándála.