Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
22.jpg
Bottom Curve

I ndiaidh tuille

Seirbhísí a Aisiriú
Ní foláir duit saineolaí a fháil chun seirbhísí an tí a scrúdú sula gcuireann tú ar siúl arís iad. Ní gá go mbeadh an damáiste a rinne an tuile chomh soiléir sin agus a d'fhéadfadh sé a bheith an-chontúirteach seirbhís a lasadh.

Leictreachas
Scrúdóidh leictreoir na boscaí comhchumair, na hasraoin soicéid, na lascanna solais agus na naisc síleála lena chinntiú nach bhfuil aon uisce ceaptha istigh iontu.

Is féidir le sreangú nua-aimseartha tréimhse gearr tuile a sheasamh, ach má raibh tuile i do theach ar feadh níos mó ná cúpla uair an chloig beidh ort sreangú nua a chur sa teach. Smaoinigh ar na cáblaí a athródú chun go mbeidh siad ag teacht anuas.

Gás
Is féidir le huisce agus láib dul isteach i gcórais gháis le linn tuile. Is féidir le hinnealtóir cláraithe do chuid fearas uile a scrúdú, mar go bhféadfadh siad a bheith contúirteach fiú má tá an chuma orthu go bhfuil siad ag obair mar is gnáth.

Uisce
Ní chóir go gcuirfeadh tuilte isteach ar sholáthar uisce ón bpríomhphíopa, ach nigh na sconnaí agus lig dóibh rith ar feadh tamaill ghearr lena chinntiú nár tháinnig siolta ar bith isteach sa chóras.

Má cheapann tú go bhfuil do phríomhsholáthar éillithe déan teangmháil le d'údarás áitiúil agus beirigh uisce ón sconna ar feadh 20 nóiméad ar a laghad roimh é a úsáid.

Scrúdaigh na píopaí i do theach agus déan cinnte nach bhfuil dochar déanta dóibh agus scrúdaigh aon insliú atá timpeall ar na píopaí agus faigh insliú nua más gá.

D'fhéadfadh soláthair uisce nach bhfuil ar an bpríomhchóras ar nós sistéal nó tobar a bheith éillithe agus ní chóir é a úsáid go dtí go mbíonn tástáil déanta air ar feadh tamaill. Faigh comhairle ó speisialtóir.

Séaraigh
Is annamh a dhéanann tuilte dochar do dhraenacha agus do shéaraigh, ach d'fhéadfaidís a bheith blocáilte agus cúlú suas. Is féidir é seo a sheiceáil ach leithris a shruthlú agus sconnaí a rith. Má tá aon bhlocáil ann cur in iúl don údarás áitiúil é.

Más gá deisiúcháin a dhéanamh ar shéarach, smaoinigh ar fhearais a stopann sruthú ar gcúl a fheistiú.

Má tá córas príobháideach séarachais agat, bí cinnte nach bhfuil aon damáiste déanta a bheadh ina bhaol do shláinte. Is féidir le hithreacha atá ar maos cur isteach ar a fheidhmiú ceart. Ná húsáid é go dtí go n-íslíonn uisce na tuile.

Déan seirbhísiú ar dabhaigh a bhfuil damáiste déanta dóibh agus iarr ar shaineolaí gairmiúil iad a scrúdú chomh luath agus is féidir.

Má tá baol tuile ann, bí cinnte go gcoinnítear an dabhach séarachais lán. Má tharlaíonn tuile mhór d'fhéadfadh dabhach fholamh imeacht ar snámh.