Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
45.jpg
Bottom Curve

I ndiaidh tuille

Deisiúcháin
Bileog a Íoslódáil - Do theach a athchóiriú i ndiaidh tuile (153 kbs)


Nuair atá tógálaí nó comhlacht athchóirithe á roghnú agat, bí cinnte go bhfaigheann tú cúpla meastachán agus iarraidh ar theistiméireachtaí a fháil nó deimhniú de bhallraíocht de chumann trádála. Bí ar d'fhaichill ar thógálaithe doras-go-doras mar tá seans nach bhfuil siad cáilithe. Bí cinnte i gcónaí go bhfuil cead tugtha ag do chomhlacht árachais d'aon obair atá le déanamh.

Obair Bhrící

 • Fiú tar éis do theach a thriomú d'fhéadfadh taise a bheith go fóill i do chuid obair bhrící. Is trí ghalú nádúrtha is fearr é seo a thriomú. Oscail gach poll gaoithe chun an próiseas a bhrostú.
 • Bí ag faire amach do scoilteanna sna ballaí mar gur féidir le brící crapadh nó scoilteadh agus iad ag triomú.
 • Ná péinteáil obair bhrící go dtí go mbíonn sé tirim ar fad.
 • B'fhéidir go dtabharfá fás geal salannach faoi deara ar na ballaí. Beidh deireadh leis seo nuair a bhíonn na ballaí tirim ar fad agus is féidir é a bhaint le scuab.
 • Mura dtriomaíonn an obair bhrící iarr ar shaineolaí an teach a scrúdú le haghaidh fraighfhliuchrais.
 • Ba chóir clúdaigh ar aerbhrící a bhaint astu nuair atá an t-uisce tuile imithe i léig.
 • Ná las tinte ar feadh coicíse ar a laghad tar éis tuile i dtinteán brící. Cruthófar gal mura bhfuil na brící tirim agus tig leis seo dochar a dhéanamh don simléir.

Urláir

 • Bain amach clúdaigh urláir ar nós vinil, cairpéid nó tíleanna. Ba chóir ábhair inslithe a d'éirigh fliuch a bhaint amach, a dhiúscairt agus ábhar nua a chur ina n-áit.
 • Déanfaidh uisce tuile dochar mór d'urláir slischláir agus ba chóir iad a bhaint amach agus cinn nua a fháil. Murar féidir é seo a dhéanamh, caithfear iad a neartú le teanntóga ón taobh thíos.
 • Ba chóir go dtriomódh na spásanna faoi urláir choncréide amach go nádúrtha agus nach mbeadh aon dochar déanta don urlár. Más é do bharúil go bhfuil aeráil bhreise de dhíth ba chóir duit dul i dteagmháil le tógálaí.
 • Má tá urláir chrochta adhmaid sa teach, ba chóir roinnt cláir a ardú chun aon uisce atá ann a bhaint amach. Is féidir é seo a dhéanamh le taoscadh trí aerbhrící, agus pumpa a úsáid más gá nó poill a ghearradh i mballaí imlíneacha an tí. Ná déan iarracht poill a ghearradh gan chomhairle ghairmiúil.
 • Má bhíonn cuma lofa ar ghiarsaí urláir cur cinn nua isteach agus déan cóireáil ar an gceantar timpeall orthu i dtreo is nach scaipfidh sé.
 • Ba chóir urláir lúbtha nó scoilte a athrú mura bhfilleann siad ar a leibhéal bunaidh. Má tá siad ag a leibhéal bunaidh, is féidir urlár eile a thógáil ar a mbarr. Más amhlaidh atá sé ba chóir bac gail a chur isteach eatarthu.
 • Is é an dóigh is fearr chun urlár a scrúdú le haghaidh taise ná méadar a úsáid. Is é 18% an leibhéal sábháilte taise do bhogadhmaid.

Gloine agus fuinneoga

 • Glan gach fuinneog agus cur ola ar ghlais agus insí chun creimeadh a chosc.
 • Is ar éigean go mbeadh tionchar ag uisce tuile ar ghloiniú singil, ach scrúdú riocht an phuití, glais fhuinneoige srl, le dearbhú go bhfuil an fhuinneog slán.
 • Ba chóir aonaid ghloine dúbailte a scrúdú lena chinntiú nach bhfuil an séala imill creimthe ag an usice tuile. Bí ag faire amach do láib agus uisce a bheadh ceaptha sna fuinneoga tolla agus i bhfrámaí na ndoirse. Má tá taise istigh sa ghloine déan poill a dhruileáil ag barr agus ag bun an fhráma chun é a thaoscadh amach. Má bhíonn comhdhlúthú idir na frámaí is gá aonad nua a chur ina áit.
 • Is féidir le saisfhuinneoga a bheith díchumtha agus ataithe tar éis tuile. Ná hoscail le fórsa iad mar gur féidir leis sin a thuilleadh damáiste a dhéanamh. Ba chóir don at laghdú sa tréimhse triomaithe. Mura bhfilleann sé ar a ghnáthmhéid nuair atá an t-adhmad triomaithe go hiomlán, is féidir é a phlánáil go cruth an fhráma.
 • Más gá saisfhuinneoga a oscailt chun cabhrú le triomú an tí bain amach an feirbín agus an sais a osclaíonn. Is féidir feirbín sealadach a scriúáil ina ionad ar mhaithe le slándáil bhreise nuair nach bhfuil aon duine sa teach.

Insliú

 • Is gá insliú fliuch a bhaint amach agus insliú nua a chur ina áit mar go gcailleann sé a éifeachtacht agus go gcuireann sé moill ar an triomú.
 • Is greannach é insliú snáth gloine. Caith éadach cosanta má tá tú á bhaint amach.
 • Má cheapann tú go bhfuil dochar déanta d'insliú an chuasbhalla, faigh comhairle ó shaineolaí sula ndéanann tú iarracht é a bhaint amach.

Maisiúchán Laistigh

 • Cuirfidh clúdaigh balla le tréscaoilteacht íseal, ar nós páipéir bhalla vinil, snasphéint agus tíliú moill ar an triomú. Bain na clúdaigh balla as taobh amháin ar a laghad de na ballaí istigh chun an triomú a bhrostú.
 • Tig le studbhallaí rannacha lobhadh mura dtriomaítear i gceart iad.
 • Ná déan maisiúchán nua go ceann trí mhí ar a laghad tar éis do na ballaí triomú agus gach deisiúchán a bheith déanta. Má dhéantar an phéinteáil nó an páipéar nua a chur suas ró luath d'fhéadfadh bolgadh, múscán nó scamhachán tarlú dá bharr.
 • D'fhéadfadh ruaimniú tarlú mar dhéantar athphéinteáil le péint eibleachta. Is féidir é seo a sheachaint ach péint ola-bhunaithe nó péint frithruaimnithe a úsáid roimh an bpéint eibleachta.
 • Má tá aonaid na cistine déanta de shlischlár déanfaidh an tuile an-dochar dóibh. D'fhéadfadh sé at, lúbadh nó a neart a chailliúint. Ní féidir iad a dhífhabhtú i gceart agus caithfear iad a dhiúscairt. Smaoinigh ar adhmad soladach nó plaisteach a chur ina n-áit, go háirithe má tá an baol ann go mbeidh tuilte ann arís.

Plástar agus líneála tirime

 • Súnn plástar giopsam-bhunaithe an-chuid uisce isteach agus tiocfaidh míchumadh air le linn tuile. Is gá obair phlástair mhillte a dhéanamh as an nua, ach fan go dtí go mbíonn tú cinnte go bhfuil deireadh le scoiltghluaisteacht agus le sil-leagan salainn.
 • Nuair a bhíonn tú ag plástaráil arís smaoinigh ar umarú a úsáid ina áit, mar go mbíonn sé níos buaine in aghaidh uisce tuile.
 • Bain amach cláir sciorta san áit a bhfuil plástarchlár. Ansin gearr nó driolláil poill trí na plástarchláir nó na líneála tirime chun uisce gafa a thaoscadh agus cabhrú le haerú.
 • Tá sé fíorthábhachtach a bheith cinnte go bhfuil na ballaí triomaithe ar fad laistigh sula dtosaítear ar mhaisiúchán nua.

Damáiste struchtúrach
B'fhéidir nach mbeadh damáiste struchtúrach le feiceáil go ceann tamaill tar éis na tuile. Scrúdaigh do theach go rialta agus tabhair aire do na comharthaí seo a leanas:

 • Athraithe i líne nó i gcruth bhinn an díona (is fearr a bheith i bhfad uaidh agus tú ag amharc air).
 • Búcláil ballaí, a aithnítear ó scoilteanna cothrománacha nó ceantair a bhfuil an chuma orthu go bhfuil siad imithe as ailíniú ingearach.
 • Scoilteanna ingearacha nó trasnánacha a léiríonn go bhfuil na ballaí nó na boinn socraithe síos.
 • Coda den teach atá ag bolgadh nó bogtha.
 • Sciúradh domhain a nochtann an dúshraith.
 • Aon scoilt nua níos mó ná 5mm os cionn fuinneoga nó doirse.

Má thugann tú aon cheann de na comharthaí seo faoi deara, déan teangmháil le do chomhlacht árachais láithreach agus faigh comhairle ó innealtóir struchtúrtha nó ó shuirbhéir.

Ballaí

 • De ghnáth tríomaíonn ballaí traidisiúnta brící nó stroighne go maith. Bí cinnte go bhfuil brící glan le haghaidh aeráil agus nigh agus scuab ballaí seachtracha síos.
 • B'fhéidir go dtabharfá fás geal salannach faoi deara ar na ballaí. Beidh deireadh leis seo nuair a bhíonn na ballaí tirim ar fad agus is féidir é a bhaint le scuab.
 • Má theastaíonn uait an triomú a bhrostú, téigh i gcomhairle le tógálaí gairmiúil maidir le poill aerála a chur timpeall méadar óna chéile ag leibheal an cúrsa taisdhíonach agus ag barr na gcuas laistiar den chumhdach saoirseachta.
 • Faigh comhairle ghairmiúil má tá séalaí taise curtha ar do chuid ballaí cheana mar go bhféadfadh siad seo cur isteach ar an triomú.
 • Glan amach aon dríodar suntasach atá in aghaidh na mballaí mar go bhféadfadh sé fórsa a imirt ar na ballaí, agus is ceart é a bhaint amach céim ar chéim go cúramach. Má tá an t-ualú laistigh den bhalla chomh maith le bheith lasmuigh, déan iarracht na leibhéil a choinneáil cothrom agus tú á mbaint amach.
 • Iarr ar shaineolaí cuasa ballaí a scrúdú lena chinntiú go bhfuil na ballaí slán, má tá tíleanna balla creimnithe iarr ar shaineolaí cinn nua a chur ina n-áit.

Adhmad

 • Más féidir adhmad a thriomú laistigh de chúpla seachtain ní dócha go dtiocfaidh meath air.
 • Caithfear ballaí le frámaí adhmaid a nochtadh go hiomlán má mhaireann an tuile níos mó ná cúpla uair an chloig. Chun é sin a dhéanamh ba chóir plástarchlár, scannán stiúrtha gail agus insliú a bhaint amach go dtí an leibhéal is airde d'uisce na tuile.
 • D'fhéadfadh frámaí fuinneoige borradh agus greamú nuair atá siad fliuch. Iarr ar shaineolaí féachaint an bhfuil lobhadh ann. Is féidir adhmad fliuch a chóiriú le plugaí buanaithe. Nuair atá siad tirim, is féidir frámaí a athmhaisiú.
 • D'fhéadfadh staighrí adhmaid éirí míshocair agus lag. Scrúdaigh taca an staighre agus neartaigh é más gá le teanntóga breise. Socraigh céimeanna scaoilte nuair atá an staighre triomaithe go hiomlán.
 • Tógtar doirse tine go minic le sraitheanna de chumasc tinefhriotaíoch pacáilte isteach ina lár. Is féidir le huisce tuile dochar buan a dhéanamh dóibh seo, agus ba chóir doirse nua a chur isteach ina n-ionad.
 • Is féidir le himeall adhmaid agus frámaí doirse atá greamaithe don bhalla meathlú le linn tréimhsí fada triomaithe.
 • Má bhíonn níos mó ná 18% taise i mbogadhmad, is féidir le fás fungasach tosú.