Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
36.jpg
Bottom Curve

Tuile agus gnó

Cad ba chóir a dhéanamh má bhíonn tuile ann
Le linn tuile

  • Seachain tomáint nó siúil trí uisce tuile - is iad seo na príomhchúiseanna báis le linn tuilte. D'fhéadfadh uisce tuile a bheith níos doimhne nó ag sreabhadh níos tapúla ná mar a cheapann tú agus d'fhéadfadh grágáin agus treascarnach a bheith i bhfolach ann. Tá sé dainseárach droichid faoi thuile a thrasnú agus ní chóir a leithéid a thriall
  • Bí ag éisteach le stáisiún raidió áitiúil chun a thuilleadh eolais agus comhairle a fháil
  • Coimeád i dteagmháil le háitreamh ghnóthaí comharsanacha
  • Bí ullamh chun aslonnú má mholtar é
  • Múch an leictreachas, an gás agus an t-uisce agus tú ag imeacht

Nuair atá aslonnú á dhéanamh

Bí ullamh le himeacht go tapa i ndiaidh duit comhairle a fháil faoi tuile. Caithfidh tú imeacht i bhfad sula mbíonn na bóithre go talamh ard dúnta ag uisce tuile. Má fhanann tú beidh tú i mbaol a bheith i nglas uisce lán de threascarnach atá ag sreabhadh go tapa.