Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
34.jpg
Bottom Curve

Tuile agus gnó

Cad ba chóir a dhéanamh i ndiaidh tuile
Bileog a Íoslódáíl - Clúdach árachais (69 kbs)


Tasc deacair a chuirfeadh beaguachtach ort é an tasc de ghnó atá scriosta ag tuile a ghlanadh suas . Is féidir leis a bheith dainséarach chomh maith. Sular féidir leat dul isteach id' mhaoin fiú chun an damáiste a mheas agus chun tosú ar an nglanadh suas agus an deisiú, caithfidh tú céimeanna a thógáil chun sláinte na n-oibrithe agus na n-oibrithe deonacha a tháinig chun cabhrú leat a chosaint.

Sula dtéann tú isteach i bhfoirgneamh le damáiste tuile

 • Cuimhnigh go bhfuil deis ann go mbeadh damáiste struchtúrach déanta d'fhoirgnimh a raibh faoi uisce nó a raibh uisce ag sreabhadh tríothu agus d'fhéadfadh siad a bheith dainséarach.
 • Féach i gcóir damáiste struchtúrach roimh dul isteach i bhfoirgneamh. Ná téigh isteach má tá aon seans ann go dtitfeadh an foirgneamh, nó codanna de. Má fheiceann tú damáiste, faigh duine cáilithe chun an foirgneamh a sheiceáil sula dtéann tú isteach ann.
 • Ná glac leis riamh go bhfuil struchtúir nó talamh ar a bhfuil damáiste déanta ag uisce buan.
 • Glac leis nach bhfuil aon urlár, staighre, díon ná scéimh slán go dtí go ndéanfar iad a scrúdú.

Nuair a théann tú isteach i bhfoirgneamh le damáiste tuile

 • Nuair atá tú cinnte go bhfuil sé sabháilte dul isteach san fhoirgneamh, bí cinnte go bhfuil an leictreachas múchta ag an méadar nó ag an sráid sula dtéann tú isteach. Bí cinnte go bhfuil gach guais leictreach rialaithe.
 • Bí cúramach ag dul isteach san fhoirgneamh. Leave immediately if shifting or unusual noises signal a possible collapse.
 • Má tá an doras greamaithe ag an barr, d'fhéadfadh sin a chiallú go bhfuil do síleáil réidh le titim isteach. Má bhrúnn tú an doras oscailte, fan amuigh ar eagla go dtitfeadh bruscarnach.
 • Féach ar an síleáil do chomharthaí de stangadh. Is féidir le gaoth, báisteach nó tuile dhomhain plástar nó ballachlár a fhliuchadh. Tá sé an-trom, agus beidh sé dainséarach má thiteann sé.
 • Má tá amhras ort faoi sceith gháis nó má tá boladh gáis, nó má chloiseann tú séideadh nó siosadh, oscail fuinneog agus fág an foirgneamh agus an t-áitreabh láithreach. Cur glaoch ar an gcomhlacht gáis ó áit éigin eile. Ná téigh ar ais isteach san fhoirgneamh.
 • Bí meabhrach den bhaol de thurraing leictreach agus den bhaol de ghortú ó rudaí géara i bhfolach.
 • Múch an chumhacht ag an bpríomh scoradán nó fiús ar an bpainéal seirbhíse (más féidir leat teacht orthu gan seasamh san uisce; murar féidir, iarr ar do chomhlacht fóntais an chumhacht a mhúchadh ag an méadar. Tóg an céim thábhachtach seo fiú amháin má tá an chumhacht múchta sa phobal.
 • Ná cur an chumhacht ar siúl arís go dtí go bhfuil an trealamh leictreach uile scrúdaithe ag leictreoir cáilithe.
 • Múch an t-uisce.
 • Ná cur lámh ar threalamh leictreach riamh má tá an talamh fliuch, mura bhfuil tú lánchinnte go bhfuil an chumhacht múchta.

Bí cúramach faoi ábhair ghuaiseacha
Is féidir le huiscí tuile umair, drumaí, píopaí, agus trealamh a bhogadh, a d'fhéadfadh lotnaicídí, ceimicí, nó breoslaí a bheith iontu. Ná iarraidh ar shoithí neamhaitheana a bhogadh gan dul i dteagmháil ar dtús le do roinn dóiteáin nó d'fhoireann ábhar guaiseach áitiúil.

Má tá tú ag obair in áiteanna a d'fhéadfadh a bheith truaillithe, caith éadaí cosantach agus análaitheoirí.

Déan na héadaí uile agus gach cuid ded' chorp a raibh i dteagmháil le nó i ngar do chamras nó truaillitheoirí eile nó le hábhair nó ceimicí guaiseacha. Úsáid gallúnach agus uisce glan. Úsáid ábhair sláintíochta gan uisce mura bhfuil uisce neamh-thruaillithe le fáil.

Bí cúramach faoi uisce tuile truaillithe
Bíonn uisce tuile truaillithe go minic le bithghuaiseanna (camras, dramhaíl leighis, fuílleach ainmhithe agus conablaigh) nó ábhair ghuaiseacha eile (breoslaí, aispeist, ceimisí feirme 7rl. D'fhéadfadh áiteanna taise a bheith i bhfoirgnimh le damáiste tuile chomh maith, ina rathódh múscáin, coincleach agus orgánaigh eile.

Glac leis go bhfuil aon rud a bhí i dteagmháil le huisce tuile truaillithe.

Úsáid trealamh cosanta pearsanta cuí, lena n-áirítear gloiní cosanta, análaitheoirí, láimhinní 7rl más gá duit dul i dteagmháil le huiscí tuile.

Bí cinnte go bhfuil instealladh teiteanais suas chun dáta faighte ag gach oibrí.

An mhaoin a dhéanamh slán
Faigh gardaí slándála chun monatóireacht a dhéanamh ar do mhaoin agus do chuid saoráidí, toisc go bhfuil deis ann nach mbeadh córais aláraim ag obair, agus ós rud é go bhfágtar foirgnimh ar oscailt le linn tarrthála agus athchóirithe.

Tabhair ainmneacha na foirne nó na gconraitheoirí a bhfuil cead acu bheith ar an suíomh do na gardaí.

Déan an damáiste a thaifeadadh
Chomh luath agus atá sé sábháilte dul isteach san fhoirgneamh, tabhair réamh-thuras ar na háiteanna go léir a raibh tionchar ag an tuile orthu. Caith éadaí cosanta.

Ná déan trealamh nó rudaí eile a bhogadh gan a suíomh agus a staid a thaifeadadh ar dtús.

Úsáid ceamara nó fís-cheamara chun staid an struchtúir, an trealaimh agus na bhfeisteas a thaifeadadh. Bí cinnte go ndéanann íomhánna taifeadadh soiléir ar an damáiste. Faigh grianghraif de chaighdeán níos fearr ina n-ionad más gá.

Déan nótaí agus taifeadtaí béil chun dul leis na grianghraif.

Déann baill foirne a shannadh chun taifeadtaí scríofa a choimeád de theagmháil le gníomhairí árachais agus imscrúdaitheoirí eile, cinntí foirne ar athfháil agus tharrtháil, agus na costais a bhaineann le glanadh suas agus tarrtháil.

Déan taifeadtaí radhairc, scríofa agus béil de gach céim de na himeachtaí tarrthála.

Glanadh suas i ndiaidh tuile
Is féidir treoracha do ghlanadh suas i ndiaidh tuile a fháil sa rannóg