Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
Bottom Curve

Tuilte agus feirmeoireacht

Cearta agus Dualgais úinéirí talún bruachánach
Má tá tú i do chónaí gar do fhoinse uisce mar abhainn nó sruthán, bíonn cearta agus dualgais agat maidir leis an bhfoinse uisce agus tuile. Tá chuid díobh leagtha amach thíos:

  • Is féidir leat úinéireacht a fháil suas chuig lár an chlaise srutha. Braithtear ar cad a thaispeáineann do ghníomhais teidil.
  • Tá sé de cheart duit do thalamh a chosaint ó thuile agus creimeadh a dhéanmah ar do thalamh. Seans go mbeidh ort cead pleanála a fháil sula gcuirtear tús le h-aon obair.
  • Tá sé de dhualgas agat sruth a chur ar aghaidh gan aon bhac nó truailliú a dhéanamh a gcuirfeadh isteach ar chearta na h-úinéirí síos an abhainn.
  • Is féidir go mbeadh dualgas san áireamh chun leaba an chlaise srutha a chothú trí bhruscar a bhaint amach as dá mbeadh dochar déanta do úinéirí síos an abhainn gan é a dhéanamh.
  • Is féidir leat cosaintí thuile a bheith agat mar ballaí agus port abhainn ar do thalamh, atá riachtanach duit i gcóir cosaint duit féin agus daoine eile.

Is eolas ginéarálta amháin an méid atá thuas luaite. Ba chóir comhairle dlí a iarraidh maidir le feidhmiú an dlí in aon cás áirithe. Ní chóir duit gníomhú nó gan gníomhú mar gheall ar aon ábhar ar an suíomh idirlíon seo gan an chomhairle dlí nó gairmiúil chuí a lorg.