Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
Bottom Curve

Tuilte agus feirmeoireacht

Cad ba chóir a dhéanamh má bhíonn tuile ann
  • Déan innealra, beathú, gráin, lotnaidicídí agus luibhicídí d'áit níos airde. Má dá scioból dhá-urláir agat, is áis stórála mhaith é an leibhéal uachtarach.
  • Oscail geataí i dtreo is go mbeidh beostoc in ann ealú ó uisce ard.
  • Má bhíonn an t-uisce ag ardú, déan iarracht ar na hainmhithe a chasadh tríd uisce atá soar ó bhaic. Is snámhóirí maithe iad ainmhithe féaraigh, ach is iad claíocha agus baic eile na fadhbanna is mó a bhíonn acu. Tá snámh fada trí uisce ciúin níos sábháilte ná snámh gearr trí sruth gasta.
  • Fág doirse agus fuinneoga san fhoirgneamh oscailte 50mm (2 orlach) ar a laghad chun brú a ionannú agus cosc a chur le foirgneamh ag bogadh.
  • Más féidir, déan mótair agus trealamh leictreach soghluaiste a bhogadh go háit tirim.
  • Déan lomáin, spreotaí, píopaí uiscithe, umair bhreosla agus trealamh agus ábhair scaoilte eile a cheangail síos. Tá coimeád táinisteach mar rogha eile d'umair bhreosla, chomh maith le stóráil lotnaidicídí.
  • Chun uisce dromchla a choimeád as do thobar, bain úsáid as ábhair ar nós plaisteach trom agus téip dhuchta chun an barr agus caidhp an tobair a shéalú.