Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
Bottom Curve

Tuilte agus Feirmeoireacht

Ullmhú do thuilte
Bileog a Íoslódáil - Aire a thabhairt do bheostoc agus pheataí (78 kbs)


Má tá feirm bheostoic agat, caithfidh tú smaoineamh ar do bheostoc chomh maith le do chlann agus do theach. Déan plean tuile chun do mhaoin, d'áiseanna agus d'ainmhithe a chosaint.

floodimage3.jpg

San áireamh ar na saincheisteanna a d'fhéadfá smaoineamh orthu agus do phlean dod' bheostoc á chruthú agat tá:

 • Déan amach liosta d'uimhreacha éigeandála, lena n-áirítear d'fhostaithe, do chomharsana, do thréidlia, tréidlia an stáit, stiúir nimhe, dídean ainmhithe áitiúil, cúnamh agus stiúir ainmhithe, oifig Teagasc áitiúil, acmhainní feitheoireachta agus saorálaithe áitiúla.
 • Cur duine teagmhála lasmuigh den fheirm san áireamh. Bí cinnte go bhfuil an t-eolas seo go léir scríofa síos agus go bhfuil cóip ag gach duine i do chlann.
 • Bí cinnte go bhfuil aitheantas sofheicthe agus buanfasach ar gach ainmhí.
 • Bí cinnte go bhfuil teacht ag éanlaith chlóis ar áiteanna arda ar féidir leo suí air, má tá siad i gceantar i mbaol tuile, chomh maith le bia agus uisce glan.
 • Déan scrúdú sábháilteachta ar na fóntais, foirgnimh agus áiseanna ar d'fheirm.
 • Bain anuas aon sreang deilgneach, agus smaoinigh ar airbhe bhuan a chasadh i dtreo is gur féidir le hainmhí dul go talamh ard má thagann tuile.
 • Cuir isteach caidéal láimhe agus faigh go leor árthaí móra chun uisce a thabhairt dod' ainmhithe ar feadh seachtaine ar a laghad (bíonn soláthairtí uisce bardasacha agus tobair truaillithe go minic le linn tuile).
 • Ionannaigh foinsí uisce agus cumhachta ailtéarnaigh. Tá an seans ann go mbeidh gineadóir le soláthar breosla riachtanach, go háirithe má bhíonn trealamh leictreach agat do mhaitheas d'ainmhithe.
 • Daingnigh nó bain aon rud a dhéanfadh snámh nó bogadh ó áit go chéile; déan nós de leantóirí, umair phropáin, agus rudaí móra eile a dhaingniú. Má tá báid, trachanna bia, nó árthaí móra eile agat líon le huisce iad. Cuireann sé seo cosc orthu snámh agus tugann sé foinse uisce breise duit.
 • Má úsáideann tú lampaí te nó aon innealra leictreach eile, bí cinnte go bhfuil na sreanga sábháilte agus go bhfuil aon fhoinse teasa i bhfad ó threascarnach inlasta.
 • Cuir lipéid ar ábhair ghuaiseacha agus cuir san áit sábháilte céanna iad go léir. Tabhair eolas do na húdaráis dóiteáin agus sábhála agus bhainistíochta éigeandála áitiúila faoin áit ina bhfuil aon ábhair ghuaiseacha ar do mhaoin.