Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
90.jpg
Bottom Curve

Conas ar féidir liom cosaint i gcoinne tuilte?

Táirgí Cosanta Tuile
Rabhadh!
I gcásanna de dhrochthuilteach (áit an-ardaíonn an t-uisce tuile os cionn méadaramháin) d’fhéadfadh sé a bheith níos contúirtí uisce a choinneáil amach as d’áitreabh ná é a ligean isteach. Cuireann an méid sin uisce brú ar an bhfoirgneamh agus go deimhin d’fhéadfadh sé damáiste a dhéanamh do struchtúr nó do bhunsraith an fhoirgnimh. Dá bhrí sin, níor cheart duit bacainn a chur ar dhoirse, fuinneoga nó poill aeir atá os cionn méadar ar airde.

protection_image.jpg

Má tá imní ort faoi obair ar bith atá beartaithe agat, le do thoil déan teagmháil leis an Oifi geach Rialaithe Foirgnimh i d’údarás áitiúil.

protection_image2.jpg

Is féidir leo comhairle agus treoir a thabhairt le cinntiú go bhfuil obair ar bith atá beartaithe agat ag comhlíonadh leis na rialacháin foirgníochta.

Chun uimhir theileafóin d’údarás áitiúil a fháil féach ar an láithreán gréasáin www.environ.ie

protection_image3.jpg

Is féidir táirgí cosanta tuile réamhdhéanta a cheannach ó chuideachtaí éagsúla.

Geataí Tuile
Téann siad seo os comhair bealaí iontrála cosúil le cabhsaí agus doirse, chun stop a chur le huisce tuile teacht isteach ar d’áitreabh.

Málaí Tuile
Is féidir na málaí seo a úsáid in ionad málaí gainimh. Ionsúnn siad an t-uisce tuile agus ansin foirmíonn siad bacainn a chuireann stop leis an t-uisce dul níos faide.

Bacainní
Is féidir bacainní ar chruthanna agus méideanna éagsúla a fháil, agus is féidir iad a úsáid le bac a chur ar uisce tuile teacht isteach ar d’áitreabh.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na táirgí seo nó a fháil amach céard iad na táirgí a bheidh feiliúnach do do theach, is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis na cuideachtaí seo a leanas:

Floodgate Ireland 061 335492 www.floodgateireland.com
Mescal & Associates 021 4314388 www.mescal.ie
JFC Manufacturing Ltd 093 24066 www.jfc.ie
Lining Services Ltd 051 294090 www.liningservices.com
Flood Barrier Systems 01 6202030 www.floodguards.ie
GEO Solutions Ltd 059 9720687 email:info@tbmgesolutions.com
Independent Flood Defence Products 0044 1 953861192 www.ifdp.co.uk
Flodef Ltd 0044 1 792881741 www.flodef.com
Flood Control Ltd 0044 1 822832385 www.floodcontrol.co.uk
Aqualite 0044 1 608641195 www.aquatitesystems.com