Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
14.jpg
Bottom Curve

Conas ar féidir liom cosaint i gcoinne tuilte?

Cad faoi málaí gainimh?
Is maith an smaoineamh é málaí gainimh a bheith fágtha ar leataobh agat má tá cónaí ort i gceantar a bhfuil baol tuile ann. Mura bhfuil málaí gainimh agat is féidir leat úsáid a bhaint as rud éigin eile cosúil le clúdaigh piliúir nó málaí bruscair agus iad a líonadh le hithir ón ngairdín. Ná déan dearmad nach fiú na málaí a líonadh róluath nó rófhada ón suíomh a mbeidh siad ag teastáil ann, mar go n-éiríonn na málaí an-trom go deo tar éis beagán ama.

 • Bíodh lámhainní cosanta ort nuair a bhíonn tú ag líonadh mála gainimh mar go bhfuil gaineamh scríobach.
 • Ná bíodh na málaí níos mó ná leathlán. Ní gá na málaí a cheangail, cuir an chuid oscailte den mhála síos i dtreo na talún nuair a bhíonn na málaí á leagan ar mhullach a chéile agat.
 • Glan bruscarnach ar bith ón áit a bhfuil na málaí le leagan ann.
 • Fág na málaí leathlán ar fhad agus bíodh siad comhthreomhar le sruth an uisce.
 • Bíodh na málaí á leagan síos i sraitheanna díreach cosúil le balla brící, agus bí cinnte go mbíonn gach mála sa chéad tsraith eile ar forluí ar leath den mhála thíos faoi.
 • Brú na málaí faoi do chosa go mbíonn siad san áit cheart, nach mbíonn bearnaí ar bith fágtha eatarthu agus go mbíonn séala uiscedhíonach cruthaithe.
 • Má theastaíonn uait málaí gainimh a úsáid mar mhodh cosanta agus go bhfuil siad níos mó ná trí shraith ar airde, ba cheart duit iad a eagrú i gcruth cosúil le pirimid: ar dtús bíodh níos mó ná ceithre mhála gainimh fágtha ar an talamh agat agus ansin leag na málaí eile os a chionn sin. Ba cheart duit na málaí a leagan síos ar mhullach a chéile agus iarracht a dhéanamh cruth pirimid a dhéanamh.
 • Má theastaíonn uait go mbeidh sé níos uiscedhíonaí ná sin cuir clúdach plaisteach ar an mballa atá déanta agat as málaí gainimh, agus bí cinnte go bhfanann an plaisteach san áit cheart trí mhálaí gainimh eile a úsáid.

Cé go mbaineann a lán daoine úsáid as málaí gainimh mar mhodh cosanta i gcoinne tuilte, tá míbhuntáistí ag baint leo freisin:

 • I rith éigeandála, b'fhéidir go mbeadh sé deacair a dóthain málaí gainimh a fháil.
 • Teastaíonn beirt chun na málaí gainimh a líonadh agus tógann sé roinnt mhaith ama freisin.
 • Bíonn sé sách deacair na málaí gainimh a láimhseáil, agus bheadh deacracht go háirithe ag daoine scothaosta nó na heasláin iad a láimhseáil.
 • Nuair a thagann an t-uisce tuile isteach ar na málaí gainimh, is iondúil go bhfanann ábhair shalaithe cosúil le séarachas sna málaí.
 • Déanta d'ábhar in-bhithdhíghrádaithe atá na málaí agus díscaoileann siad má fhágtar san áit chéanna iad ar feadh tréimhsí fada.