Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
6.jpg
Bottom Curve

Conas ar féidir liom cosaint i gcoinne tuilte?

Conas a chosnaím mo theach agus an méid atá istigh ann?
Tá roinnt cosaintí ar féidir leat a chur le do mhaoin chun feabhas a chur ar chúrsaí le linn tuile

  • Chun do bhallaí a dhéanamh díonmhar ar thuile is féidir leat táirgí ar nós sreabhainn leachtacha, cótaí polaiméire/suiminte, sreabhainn leathnaigh maisteoige asfailt nó sreabhainn réamh-chruthaithe a úsáid.
  • Chun feabhas a chur ar sheasamh do fhuinneoga agus dhoirse i gcoinne tuile cinntigh go bhfuil an séala timpeall na bhfráma slán agus gan aon scoilt agus déan aon fhráma adhmaid a chóireáil le smáil, péint nó vearnais uiscedhíonach ar bhonn ola.
  • Tá réimse de chosaintí sealadacha a d'fhéadfaí úsáid chun do theach a chosaint in ócáid tuile, ar nós málaí gainimh , boird tuile agus clúdaigh. Tá siad seo pléite níos mine sna rannóga thíos.
  • Má tá tú aon fhairsingiú nó obair thógála á dhéanamh agat ar do theach, ba smaoineamh maith é cuimhneamh ar shreabhann uiscedhíonach a chur isteach sna dúshraitheanna. Déan measúnú chomh maith ar dhíonadh log cille dúnta ag leibhéal urláir na talún agus bealach taisdíonach ardaithe. Ba chóir na soicéid leitreacha a chur os cionn airde an uisce tuile ó bhlianta roimhe seo agus ba chóir aon aonaid aeroiriúnaithe, teasa nó gás a lonnú ar an gcéad urlár nó san áiléir.
  • Cinntigh go bhfuil aon srutháin, aibhneacha nó locha ar do mhaoin in ann sreabhadh. Déan seiceáil ar chonstaic sa sruthán agus cinntigh nach bhfuil aon chreimeadh déanta ar na bruacha.
  • Cinntigh i gcónaí go bhfuil stoic ábhair agat atá úsáideach i rith tuilte, ar nós sraithadhmad, leatháin phlaisteacha, málaí gainimh (gan líonadh), gaineamh, tairní, casúr, sluasaid, brící, bloic adhmaid agus sábh.
  • Bí aireach agus déan scrúdú go rialta ar do mhaoin ar scoilt nó bearnaí sna brící agus urláir nó timpeall fuinneoga, doirse agus píopaí.
  • Má chónaíonn tú i limistéar i mbaol tuile is smaoineamh maith é aon earraí pearsanta maoithneach a stóráil thuas staighre nó os cionn an leibhéal féideartha tuile is airde mar ní bhíonn sé indéanta a leithéid a fháil arís. Baineann sé seo le sonraí bainc agus árachais freisin, chomh maith le huimhreacha teagmhála éigeantacha.
  • Ba chóir earraí luachmhara ar nós ríomhairí, teilifís, agus araile, a stóráil os cionn leibhéal na talún más féidir. Ba chóir ríomhaire, mar shampla, a choimeád ar bhord nó ar dheasc seachas faoi.