Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
30.jpg
Bottom Curve

Tá eagraíochtaí eagsúla ann a thabharfaidh cabhair duit má tharlaíonn tuile

 

Seirbhísí Éigeandála

I gcás éigeandála, glaoigh ar na seirbhísí éigeandála ar 112 or 999

 

Seirbhísí

Bord Soláthar Leictreachais

LoCall 1850 372 999

Bord Gáis

LoCall 1850 20 50 50

Uisce Éireann

LoCall 1890 278 278

 

Réamhaisinéis na hAimsire

Téigh go leathanach baile suíomh idirlín Met Éireann: www.met.ie

Breathnaigh ar nó éist le ceannlínte náisiúnta agus áitiúla ar stáisiúin teilifíse agus raidió

 

Teagmhálaithe na nÚdarás Áitiúla

Is féidir teagmhálaithe na húdaráis áitiúla a fháil anseo:

Teagmhálaithe na nÚdarás Áitiúla PDF‎

 

Teagmhálaithe Áisiúla Eile

Oifig um Pleanáil Éigeanadála

www.emergencyplanning.ie

 

1890 252 736

Feidhmeannacht na Seirbhísí Sláinte

www.hse.ie

 

1850 24 1850

An Roinn Coimirce Sóisialaí

www.welfare.ie

 

1890 500 000

Teagasc

www.teagasc.ie

 

057 9170200

An Roinn Talmhaíochta, Bia & Mara

www.agriculture.gov.ie

 

1890 200 509

An Roinn Post, Fiontar & Nuálaíochta

www.djei.ie

An tÚdarás Sláinte & Sábháilteachta

www.hsa.ie

An Roinn Tithíochta, Pleanáil & Rialtais Áitiúil

www.housing.gov.ie

Oifig na nOibreacha Poiblí

www.opw.ie

 

Ríomhphost: info@opw.ie

   

 

Cumann Innealtóirí Comhairleacha na hÉireann (ACEI) – Chun comhairle a fháil ar shuirbhé ar an struchtúr agus chun eolaire le sonraí innealtóir struchtúir atá mar bhall den ACEI a aimsiú, téigh go dtí an suíomh: www.acei.ie

 

Faisnéis do Shaoránaigh (Eolas ar sheirbhísí sóisialta agus poiblí): www.citizensinformation.ie 0761 07 4000

 

Árachas

Tá sé tábhachtach go gcuimhníonn tú ar na nithe seo agus tú ag iarraidh éileamh a chur isteach de bharr damáiste a rinne tuile:

  • Déan - Cuir glaoch ar an líne cabhrach éigeandála a chuir do chomhlacht árachais ar fáil, atá i bhfeidhm 24 uair in aghaidh an lae chun an próiséas a thosú chomh luath agus is féidir.
  • Déan – Chun eolas a fháil ar chonraitheoirí agus tógálaithe a bhfuil dea-cháil orthu, faigh comhairle ó do chomhlacht árachais.
  • Déan - Faigh comhairle ó do árachóir más gá duit lóistín difriúil a fháil. Is minic a chlúdaítear seo i do pholasaí.
  • Déan - Bí cinnte go bhfuil do chomhlacht árachais in ann teagmháil a dhéanamh leat más gá duit do theach cónaithe a fhágaint.
  • Déan - Coimeád liosta den chomhfhreagras a dhéanann tú le do chomhlacht árachais.
  • Ná Déan - Ná tosaigh ar obair a dhéanamh gan faomhadh a lorg ó do chomhlacht árachais.
  • Déan – Chun nach ndéanfaí a thuilleadh damáiste do do mhaoin, déan coimisiúnú ar phumpáil éigeandala láithreach.