Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
2.jpg
Bottom Curve

An bhfuil mé i mbaol tuille?

Conas a thagann uisce isteach sa teach?
Tá a lán slite ar féidir le huisce tuile teacht isteach i do theach. San áireamh mar bhealaí isteach tá ballaí, doirse, fuinneoga, urláir, seirbhísí agus díoga.

Os talamh
Is féidir le huisce tuile teacht isteach i do theach os talamh sna slite seo a leanas:

 1. Trí dhoirse agus fhuinneoga (fiú má tá siad dúnta!).
 2. Trí aerbhricí agus oscailtí aerála eile.
 3. Trí bhearnaí eile agus timpeall ar phíopaí agus cháblaí a théann trí bhallí.
 4. Trí idirbhallaí má tá tuile sa mhaoin bhéal dorais.
 5. Trí scoilteanna sa brící.
 6. Trí obair bhrící, bloic, cloch agus móirtéal tréscaoilteach, síonchaite nó damáisteach.
 7. Ag an gcúrsa taisdíonach.

Faoin talamh
Is féidir le huisce tuile bogadh faoin talamh sular féidir é a fheiceáil ar an dromchla. Is féidir le huisce tuile teacht isteach i do theach faoin talamh sna slite seo a leanas:

 1. Teacht aníos trí urláir (nó trí bhallaí an tsiléir nó an íoslaigh) in áiteanna ina bhfuil an talamh déanta d'ábhar scagach, ar nós cailc, graibhéal nó gaineamh.
 2. Trí trinsí draenála i dtalamh neamhscagach.
 3. Trí dhíoga agus phíopaí ag dul isteach sa teach:
 4. Leithris
 5. Doirtil.
 6. Folcadáin.
 7. Innill níocháin.
 8. Miasniteoirí.