Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
42.jpg
Bottom Curve

An bhfuil mé i mbaol tuile?

Cén tionchar a bheidh ar mo chuid mhaoine agus mo ghiuirléidí?
Is féidir le huisce tuile damáiste olc a dhéanamh dod' mhaoin agus dod' ghiuirléidí. Chomh maith leis an riosca do mhíreanna a bheadh damáiste déanta dóibh, mar shampla, dá dtitfeadh siad isteach san fholcadán (earraí leictreacha), de ghnáth bíonn uisce tuile an-salach agus d'fhéadfadh sé a bheith truaillithe le séarachas agus glár a dhéanfadh a thuilleadh damáiste. Má thagann an t-uisce tuile ón bhfarraige nó ó inbhear taoide, d'fhéadfadh an salann damáiste doleasaithe a dhéanamh d'aon mhiotal sa teach.

Míreanna sa bhaol is mó ná:

  1. Troscán.
  2. Críoch ar bhallaí
  3. Adhmad.
  4. Feisteas agus daingneáin.
  5. Earraí leictreacha.
  6. Trealamh MCF nó slischláir.
  7. Críoch ar urláir.
  8. Ciorcaid leictreacha.

Tá míreanna pearsanta i mbaol chomh maith ar nós grianghraif, saothair ealaíne agus páipéarachas a bheadh sé deacair nó dodhéanta iad a chóiriú/fháil arís. I ndroch -chásanna is féidir le tuile neart mhaoine a laghdú agus d'fhéadfadh an foirgneamh titim mar thoradh, go háirithe in uisce fíor-dhomhain nó atá ag sreabhadh go tapa.

Bíonn leibhéal an damáiste a dhéanann tuile éagsúil ag braith ar dhoimhneacht an uisce agus an fad a leanann an tuile. Dé ghnáth is airde a bhíonn leibhéal an uisce is mó an damáiste a dhéantar. Nuair a théann an t-uisce níos airde ná leibhéal an urláir téann sé i dteagmháil le troscáin agus feisteas istigh sa teach, ag déanamh damáiste dóibh.