Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
20.jpg
Bottom Curve

An bhfuil mé i mbaol tuile?

Comharthaí rabhaidh
Slí simplí chun an baol tuile ar do mhaoin a mheasúnú ná stair tuilte an cheantair mórthimpeall a fháil amach agus an áit timpeall ar do mhaoin a mheas.

floodimage8.jpg

Mar shampla, d’fhéadfadh do theach a bheith i mbaol tuile má:

 1. Raibh tuile i do theach cheana.
 2. Raibh tuile i do cheantar cheana.
 3. Tá imní áitiúil i do phobal faoin mbaol tuile.
 4. Tá do theach i ngar do fhoinse uisce oscailte, ar nós abhainn, na farraige, loch, sruthán, díoga nó draenacha.
 5. Tá do theach lonnaithe i log nó limistéar íseal inar féidir le huisce tuile bailiú.
 6. Léiríonn léarscáileanna Suirbhéireachta Ordanáis 'i mbaol tuile' ar shuíomh do mhaoine.

Mura bhfuil tú i do chónaí san áit le fada, bheadh a fhios ag do chomharsana nó staraí áitiúil má raibh aon tuile sa cheantar cheana.

Ó lár Deireadh Fomhair 2006 ar aghaidh beidh eolas ar áiteanna den tír a d’fhéadfadh tuile a bheith ann go minic le fáil ar shuíomh gréasáin Oifig na nOibreacha Poiblí. www.floodmaps.ie ar féidir teacht ar trí phríomh-shuíomh gréasáin OPW www.opw.ie chomh maith.

Má bhaineann aon chuid den chritéir thuas le do mhaoin d’fhéadfá a bheith i mbaol tuile de bharr:

 • Aibhneacha a líonann le titim báistí, srutháin agus díoga os cionn a gcumas sreafa.
 • Uisce tuilte ag sceitheadh thar bhruacha abhann agus chosaint tuile isteach ar thuilemhánna.
 • Stoirmeacha cósta ar a mbíonn oslíonadh agus briseadh na gcosaintí cósta i gcoinne tuile de dheasce borann stoirme agus gníomhaíocht tonnta.
 • Díoga draenála atá druidte nó atá anluchtaithe, díoga nó séaraigh ag sceitheadh trasna bóithre, gairdíní agus isteach ar mhaoin.
 • Séaraigh anluchtaithe le cúlsreabhadh ar mhaoin.
 • Baisteach atá chomh trom go ndéanann rith-síos sceitheadh thar talamh, síos cnoic agus fánaí.
 • Baisteach ag sú isteach ar an talamh ag déanamh leibhéil screamhuisce a ardú agus tuile a dhéanamh.
Tá sé tábhachtach a choimeád i gcuimhne chomh maith cé go gcuireann cosaint tuile, ar nós ballaí nó claífort, cosaint éigin ar fáil in aghaidh tuilte, ní sholáthraíonn siad cosaint iomlán. Is féidir tuilte tarlú in áiteanna taobh thiar de chosaintí dá leithéid ón uisce thaobh thiar de na cosaintí nach mbíonn in ann draenáil uaidh (ar nós uisce stoirme ó bháisteach trom) nó uiscí tuile ag doirteadh thar barr na cosanta go háirithe in ócáidí thar cuimse. Má tá do mhaoin taobh thiar de chosaint, ní bheidh tuile ann chomh minic ná mura bhfuil an cosaint ann, ach beidh sé fós i mbaol áirithe.

Bileog a Íoslódáil - Fíricí faoi thuilte (929 kbs)