Baile
English | Gaeilge |
OPW Logo
30.jpg
Bottom Curve

Tuilte in Éirinn

Tarlaíonn tuilte go nádúrtha agus taraíonn siad go dosheachanta in Éirinn de bharr meascán d’eachtraí ar nós abhainn atá ag cur thar maoil, stoirmeacha cósta nó díoga draenála atá blocáilte nó a bhfuil an iomarca brú orthu. Is minic a tharla drochthuilte sa tír seo le deich mbliana anuas.

 

Bíonn contúirt ag baint le tuilte nuair a bhíonn daoine, maoin, an timpeallacht agus an oighreacht chultúrtha  i mbaol.  Má ghlactar na céimeanna cearta, is féidir baol tuilte a laghdú agus teorainn a chur leis an tionchar a bhíonn acu.

 

Polasaí

Tá Oifig na nOibreacha Poiblí (OPW) ag comhordú cur chuige iomlánaíoch an Rialtais chun baol tuilte a bhainistiú i dtrí réimse straitéise agus polasaí:

  • Cosc: e.g. Tógáil a sheachaint i gceanntair ina bhfuil baol iontu go dtarlóidh tuile.
  • Cosaint: e.g. Beartais indéanta a bhaint amach go struchtúrach agus go neamh-struchtúrach, chun an seans atá ann go dtarlóidh siad agus an méid tionchair a bhíonn acu a laghdú.
  • Ullmhacht: e.g. An pobal a chur ar an eolas maidir le conas déileáil le tuilte agus priacal tuile.

 

Téigh go www.opw.ie chun breis eolais a fháil ar an OPW agus ar imeachtaí Bainistiú Priacal Tuile in Éirinn.

 

Eolas an Phobail

Tá an pobal in ann tionchar na dtuilte a laghdú trí bheith ar an eolas faoi phriacal tuile, faoi éifeacht féideartha agus chun bheith ullamh má tharlaíonn tuile agus nuair a tharlóidh tuile. An aidhm atá ag an suíomh seo ná cabhair phraiticiúil a chur ar fáil do dhaoine a bhfuil a dtithe nó a ngnó i bpriacal.

 

Tá eolas ar fáil ar na h-eagraíochtaí éagsúla a thabharfaidh cabhair duit má tharlaíonn tuile.

 

 

Tá ábhar na leathanach seo ar fáil mar threoir eolais amháin. Tá sé mar aidhm acu rochtain phoiblí ar eolas faoi thuilte a fheabhsú. Cé go ndéanfar gach iarracht agus ábhar á ullmhú d'fhoilsiú ní ghlacann Oifig na nOibreacha Poiblí, ná aon duine ar a son, aon fhreagracht as earráidí, dearmaid ná ráitis míthreoracha ar na leathanaigh seo ná aon suíomh lena bhfuil nasc ar na leathanaigh seo.

 

Ráiteas Phríomháideach

 

Cuireann Oifig um Pleanáil Éigeandála feachtas eolais ar fáil ar a ghlaotar Bí Ullamh Don Gheimhreadh. Tá leabhrán agus an suíomh www.winterready.ie ar fáil chun comhairle praiticiúil a thabhairt chun déileáil le cúrsaí le linn drochaimsire. Tabharfar sonraí teagmhálaithe de na heagraíochtaí agus gníomhaireachtaí éagsúla a thabharfaidh treoir agus cabhair duit chomh maith.

 

Tá billeóg tuilte ar fáil mar chuid den bhfeachtas a cuireadh ar fáil don bhliain 2016. Is féidir é a íoslódáil thíos:

Bí Ullamh Don Gheimhreadh (PDF)

 

I dtréimhsí le linn drochaimsire, beidh an t-eolas is déanaí ar fáil. Lean ar Twitter @emergencyIE